To czas dla farmaceutów

Zrób zdjęcie z literą „P”, aby pokazać, że bierzesz udział w walce z koronawirusem. Oznacz zdjęcie hasztagiem #pharmacyheroes
Więcej
01:30
Play
Oglądaj
Oglądaj
Zamknij

P = Pharmacist, ang. farmaceuta.

#pharmacyheroes

Zrób zdjęcie z literą „P”, aby pokazać, że bierzesz udział w walce z koronawirusem. Oznacz zdjęcie hasztagiem #pharmacyheroes

Stworzyliśmy społeczność farmaceutów, którzy w związku z pandemią, niezależnie od niebezpieczeństwa i własnej sytuacji, pomagają w walce z chorobą COVID-19 na całym świecie, w znacznym stopniu odciążając instytucje służby zdrowia.

Gdziekolwiek pracujesz, wiemy, że pomagając chorym, postępujesz właściwie. Dlatego jesteś dla nas bohaterem.

Dołącz do naszej społeczności Pharmacy Heroes!

Pochwal się swoim wkładem! Pokaż, że Twoja pomoc opiera się na szerokiej, cennej wiedzy i determinacji w walce z pandemią!

Zrób zdjęcie z literą „P”.

P = Pharmacist; pokaż, że należysz do grupy farmaceutów pomagających w walce z COVID-19 na całym świecie.

Przypominamy, że niektóre obrazy użyte w kampanii #PharmacyHeroes stanowią zdjęcia i filmy objęte licencją. Zasady prawidłowego stosowania sprzętu ochronnego, takiego jak maski, są opisane w rekomendacjach FIP dotyczących koronawirusa/COVID-19 dla farmaceutów i pracowników aptek, które znajdują się tutaj:

Zamknij

To my

#pharmacyheroes

Inicjatorem akcji, której celem jest wspieranie farmaceutów na całym świecie w walce z COVID-19, jest FIP oraz PGF Poland.

FIP – International Pharmaceutical Federation (Międzynarodowa Federacja Farmaceutyczna) to globalne stowarzyszenie reprezentujące ponad 4 miliony farmaceutów i naukowców. Stawiamy czoła światowym potrzebom w dziedzinie ochrony zdrowia. FIP jest organizacją pozarządową, która od 1948 oficjalnie współpracuje ze Światową Organizacją Zdrowia.

PGF – Polska Grupa Farmaceutyczna. Jesteśmy jedną z największych i najnowocześniejszych firm zajmujących się dystrybucją leków. Wspieramy farmaceutów w ich codziennej pracy, zapewniając im szybką dostawę leków. Współpracujemy z ponad 600 producentami leków, dzięki czemu oferta naszych produktów jest bardzo bogata.

Zamknij

Bohaterowie

#pharmacyheroes

Zamknij

Kids for

#pharmacyheroes

Zamknij

Kontakt

#pharmacyheroes

Przypominamy, że niektóre obrazy użyte w kampanii #PharmacyHeroes stanowią zdjęcia i filmy objęte licencją. Zasady prawidłowego stosowania sprzętu ochronnego, takiego jak maski, są opisane w rekomendacjach FIP dotyczących koronawirusa/COVID-19 dla farmaceutów i pracowników aptek, które znajdują się tutaj:

Zamknij
Zamknij

Partnerzy

#pharmacyheroes

Chcesz wesprzeć ten projekt? Skontaktuj się z nami: pharmacyheroes@pgf.com.pl

Partners
Zamknij

Filmy

#pharmacyheroes

Zamknij

Polityka cookies

1. Informacje ogólne

Niniejsza Polityka plików cookies (dalej: Polityka Plików Cookies) ma zastosowanie do strony internetowej www.pharmacyheroes.com (dalej: Strona Internetowa) administrowanej przez Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. z siedzibą w Łodzi (91-342) przy ul. Zbąszyńskiej 3, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi - Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000471297, NIP 527-264-39-21 o kapitale zakładowym: 372.000.000,00 zł (dalej: Administrator Strony Internetowej).

Poprzez korzystanie ze Strony Internetowej wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies zgodnie z niniejszą Polityką Plików Cookies. W przypadku, gdy nie wyrażają Państwo zgody na korzystanie przez Stronę Internetową z plików cookies w sposób przedstawiony w Polityce Plików Cookies, Administrator Strony Internetowej zaleca zmianę ustawień Państwa przeglądarki internetowej lub zrezygnowanie z dalszego korzystania ze Strony Internetowej.

2. Co to są pliki cookies?

Plikami cookies (tzw. „ciasteczkami”) nazywane są pliki lub części informacji, które w trakcie odwiedzania Strony Internetowej mogą być przechowywane na Państwa komputerze (lub innym odblokowanym urządzeniu, takim jak tablet lub telefon). Pliki cookies zwykle zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas trwania pliku cookie oraz wartość, którą jest zazwyczaj losowo wygenerowany indywidualny numer.

3. Do czego służą pliki cookies?

Pliki cookies są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Strony Internetowej. Administrator Strony Internetowej wykorzystuje je w celu dostosowania treści oferowanego serwisu dla Państwa potrzeb, np. dostosowując treści do regionu, z którego odwiedzają Państwo Stronę Internetową. Ponadto pliki cookies wykorzystywane są w celach statystycznych, a także umożliwiają monitorowanie aktywności odwiedzin użytkowników Strony Internetowej. Są one także niezbędne do monitorowania prawidłowego działania wszystkich funkcjonalności Strony Internetowej w celu ich ciągłego ulepszania. Pliki cookies służą również Państwu, ponieważ mogą usprawnić korzystanie ze Strony Internetowej, np. do utrzymania sesji, dzięki czemu nie muszą Państwo ponownie wpisywać danych wprowadzonych wcześniej do formularzy na Stronie Internetowej. Pliki cookies są ponadto pomocne w śledzeniu Państwa preferencji i wyświetlaniu dopasowanych materiałów reklamowych, jeżeli Strona Internetowa z takich materiałów korzysta.

Administrator Strony Internetowej nie ma możliwości personalnie zidentyfikować Państwa na podstawie informacji przechowywanych w plikach cookies.

4. Jakiego rodzaju plików cookies Administrator Strony Internetowej wykorzystuje?

Administrator Strony Internetowej może korzystać z dwóch rodzajów plików cookies – sesyjnych i stałych. Pliki sesyjne są tymczasowymi plikami cookies, które pozostają na Państwa komputerze lub innym urządzeniu do momentu zamknięcia Strony Internetowej. Pliki stałe pozostają na Państwa urządzeniu do upływu czasu trwania pliku cookie, lecz nie później, niż do momentu, kiedy Państwo ręcznie je usuną.

5. Czy Administrator Strony Internetowej używa plików cookies podmiotów trzecich?

Administrator Strony Internetowej może korzystać z usług dostawców, którzy także mogą zapisywać pliki cookies na Państwa komputerze lub innym urządzeniu w imieniu Administratora Strony Internetowej. Tego typu pliki cookie pozwalają na dostarczanie usług przez dostawców (np. Google). Więcej informacji na temat plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich znajdą Państwo na stronach internetowych tych podmiotów.

6. W jaki sposób zmienić ustawienia plików cookies lub je usunąć?

Ustawienia większości przeglądarek internetowych zawierają domyślną zgodę na korzystanie z plików cookies. Mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki w taki sposób, aby pliki cookies były blokowane albo aby przeglądarka informowała Państwa o wysyłaniu plików cookies na Państwa urządzenie. Więcej dostępnych ustawień związanych z zarządzeniem plikami cookies znajdą Państwo w instrukcji obsługi lub w dziale pomocy Państwa przeglądarki internetowej.

W przypadku zablokowania używania plików cookies przez Stronę Internetową, może to wpłynąć na sposób prezentowania Państwu treści Strony Internetowej. Część serwisu może być dla Państwa niedostępna bądź mogą Państwo otrzymać treści niespersonalizowane według Państwa preferencji lub regionu.

W przypadku korzystania z różnych urządzeń do przeglądania Strony Internetowej Administrator Strony Internetowej zaleca Państwu sprawdzenie, czy każda z przeglądarek internetowych na Państwa urządzeniach jest odpowiednio dopasowana do Państwa preferencji.

Zamknij

Polityka prywatności & Regulamin

§1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem kampanii o nazwie „Pharmacy Heroes”, zwanej dalej „Kampanią”, jest Polska Grupa Farmaceutyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000471297, NIP 527-264-39-21 o kapitale zakładowym: 372.000.000,00 zł, zwana dalej „Organizatorem”. Kontakt do Organizatora: pharmacyheroes@pgf.com.pl.
 2. Kampania odbywać się będzie w okresie od 1 kwietnia 2020 roku do odwołania, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

§2. Warunki uczestnictwa w kampanii

 1. W Kampanii może wziąć udział każdy farmaceuta. W tym celu należy przesłać do Organizatora zgłoszenie zawierające swoje zdjęcie z dłońmi ułożonymi w literę „P”.
 2. Autorskie zdjęcie w formacie JPG, wykonane w dowolnej technice należy wysłać na adres poczty internetowej: pharmacyheroes@pgf.com.pl.
 3. Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że przesłane zdjęcie nie narusza praw autorskich osób trzecich ani prawem chronionych dóbr i interesów osób trzecich oraz, że zgłaszający ponosi wyłączną odpowiedzialność za niezgodność tego oświadczenia z prawdą.
 4. Ponadto, zgłoszenie udziału w Kampanii oznacza, że osoba zgłaszająca akceptuje zasady Kampanii określone w Regulaminie.
 5. Udział w Kampanii i akceptacja Regulaminu oznacza również, że zgłaszający oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz prawa pokrewne do przesłanego zdjęcia, a także, że wszystkie osoby występujące lub uwiecznione na zdjęciach, wyrażają zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie ich wizerunku w sposób określony w Regulaminie. W przypadku, gdy na zgłaszanych zdjęciach widnieją rozpoznawalne osoby, zgłaszający jest zobowiązany uzyskać zgodę tych osób na opublikowanie i publiczną prezentację fotografii i móc na żądanie Organizatora przedstawić taką zgodę.
 6. Z chwilą zgłoszenia udziału w Kampanii i przesłania zdjęcia, zgłaszający upoważnia nieodpłatnie Organizatora do korzystania ze zdjęcia (w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie) w dowolnym celu, w szczególności choć niewyłącznie w wydawnictwach i pozostałych mediach Organizatora, w zakresie wszystkich pól eksploatacji obejmujących w szczególności:
  1. utrwalenie i zwielokrotnienie poligraficzne lub podobną techniką, a także utrwalenie w części lub w całości i zwielokrotnienie plastyczne, fotograficzne, w formie zapisu cyfrowego, niezależnie od standardu, systemu lub formatu,
  2. wprowadzenie do pamięci komputera,
  3. nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania obrazu za pomocą nośników obrazu, nie wyłączając nośników cyfrowych, w tym powielanie, rozpowszechnianie i odtwarzanie zdjęć, a także innego ich używania zgodnie z postanowieniami Regulaminu,
  4. wykorzystanie do celów marketingowych i promocji, w tym reklamy Organizatora,
  5. inne przypadki rozpowszechniania zdjęć, w tym wyświetlanie zdjęć i ich utrwaleń, dokonywanie opracowań, w tym prawo dokonywania obróbki komputerowej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji zdjęć, w szczególności ze względu na wymogi techniczne związane z określonymi powyżej sposobami rozpowszechniania, jak również wykorzystywania takich opracowań i zezwalania na wykorzystywanie opracowań.
 7. Zgłoszenie zdjęcia do Kampanii jest równoznaczne z udzieleniem przez zgłaszającego zgody na prezentowanie zdjęcia na stronach internetowych, profilach w mediach społecznościowych i wydawnictwach należących do Organizatora, oraz na oznaczenie autorstwa zdjęć, z zastrzeżeniem oznaczenia zdjęcia imieniem i nazwiskiem zgłaszającego.
 8. Ponadto, zgłaszający zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie ze zdjęć zgodnie z Regulaminem.
 9. Ze wszystkich zgłoszonych zdjęć, Organizator wybierze te, które w jego ocenie zasługują na szczególne wyróżnienie i po obróbce komputerowej opublikuje zdjęcia na stronie Kampanii www.pharmacyheroes.com oraz w mediach społecznościowych promujących Kampanię (szczególnie:
 10. Przesłanie zdjęcia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na to, że zdjęcie wraz z wizerunkiem będzie umieszczone na stronach internetowych, w mediach społecznościowych, prezentacjach, w telewizji, na targach, szkoleniach lub za pośrednictwem Internetu w jakikolwiek – z technicznego punktu widzenia – sposób, na polach eksploatacji wskazanych w pkt 6.

§3. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Kampanii można zgłaszać pisemnie na adres pharmacyheroes@pgf.com.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i adres do korespondencji elektronicznej osoby zgłaszającej reklamację oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja może być również przesłana listem poleconym na adres Organizatora albo złożona w siedzibie Organizatora za pokwitowaniem.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
 4. O decyzji Organizatora w sprawie zgłoszonej reklamacji osoba zgłaszająca reklamację zostanie powiadomiona na adres podany w pisemnej reklamacji, w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

§4. Dane osobowe

 1. Osoba zgłaszająca podaje Organizatorowi następujące dane osobowe: imię i nazwisko, wizerunek, zawód, oraz adres poczty elektronicznej - w celu związanym ze zgłoszeniem do udziału w Kampanii.
 2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), Organizator informuje, że:
  1. administratorem danych osobowych uczestników Kampanii jest Organizator, z którym można się skontaktować pod adresem pharmacyheroes@pgf.com.pl,
  2. podane dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Kampanii, w sposób zgodny Regulaminem,
  3. podstawą prawną przetwarzania podanych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizator tj. przeprowadzenie Kampanii,
  4. odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, którym powierzono dane osobowe w związku z prowadzoną przez Organizatora działalnością (np. podmioty świadczące na rzecz Organizatora usługi informatyczne) – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych;
  5. Dane osobowe uczestników przetwarzane będą przez okres realizacji Kampanii, a po tym okresie wyłącznie przez czas niezbędny dla celów związanych z zabezpieczeniem praw lub ewentualnych roszczeń (np. reklamacje),
  6. Każdy ma prawo do dostępu do podanych danych osobowych, a także prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, złożenia sprzeciwu wobec faktu ich przetwarzania;
  7. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
  8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek konieczny do wzięcia udziału w Kampanii;\
  9. w ramach realizacji Kampanii nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz nie dochodzi do profilowania
  10. w przypadku woli skorzystania z uprawnień wskazanych powyżej lub w innych sprawach związanych z podanymi danymi osobowymi, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych na adres: iod@pgf.pl.

§5. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Kampania będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo i rzeczowo Sąd powszechny.
 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych.
 3. Niniejszy Regulamin dostępny jest dla w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej: www.pharmacyheroes.com